NET LID

‘DE FNV NAM ME
METEEN SERIEUS’

Tekst Peter van der Aa Beeld Martin de Bouter

Hans Mulder (62) uit het Noord-Hollandse Winkel zit al meer dan veertig jaar op de torenkraan. Sinds kort zit hij ook bij de FNV.

1. WAT DOE JE VOOR WERK?

‘Ik ben torenkraanmachinist bij Heijmans. Ooit begonnen in de haven maar al gauw, na het behalen van mijn diploma’s, overgestapt naar de bouw. Ik vind het een mooi vak, anders had ik het niet al meer dan veertig jaar volgehouden.’

2. JE BENT ONLANGS LID VAN DE FNV GEWORDEN.

‘Indertijd in de haven was ik lid van het CNV. Toen ik in de bouw kwam te werken, heb ik me aangesloten bij machinistenvereniging Het Zwarte Corps. Maar daar voel ik me in de steek gelaten. Collega Bart Schoen en ik schreven onlangs een brandbrief naar HZC, FNV en de werkgevers. Wij voorzien ongelukken als de veiligheid met torenkranen niet in acht wordt genomen. Bijvoorbeeld als er invalkrachten worden ingezet die daarvoor niet bekwaam zijn. En dat gebeurt. Als dat zo doorgaat zie ik nog weleens een kraan omvallen met alle gevolgen van dien. HZC reageerde lauw op onze brief maar de FNV nam ons direct uiterst serieus.’

3. HOE WAS JE KENNISMAKING MET DE FNV?

‘Heel positief. We werden meteen uitgenodigd op het hoofdkantoor voor een gesprek met bestuurder Hans Crombeen, de eerste onderhandelaar over de cao Bouw & Infra. Die wilde graag horen wat wij in de praktijk meemaken. Dat was een prettige ontmoeting en we zijn toen lid van de FNV geworden.’

4. JE KLINKT ENTHOUSIAST. MISSCHIEN WORD JE NOG WEL ACTIEF VOOR DE BOND.

‘Dat ben ik al bijna. Ik ben uitgenodigd om lid te worden van de groep die bij de FNV over machinistenaangelegenheden praat. En als ik met mijn vakkennis en ervaring nog iets kan betekenen op het gebied van opleiding of scholing dan ben ik daar ook graag voor in.’