VOORWOORD

JANNA

Janna Mud is sectorhoofd Bouwen & Wonen bij de FNV

beeld Martin de Bouter

GOED VOORBEELD DOET GOED VOLGEN

Het is altijd weer een mijlpaal in de activiteitenkalender van FNV Bouwen & Wonen: de onderhandelingen over een nieuwe cao Bouw & Infra, veruit de grootste die we afsluiten. Met een vertraging van een paar maanden, vanwege de discussie rond stikstof en Pfas, zijn de onderhandelingen van start gegaan. We hebben van onze kant een uitgebreid pakket aan voorstellen ingediend. Een daarvan betreft het werken bij hitte. Mijn collega Hans Crombeen, de eerste onderhandelaar, licht dat toe in zijn column.

DRIE PIJLERS

De drie pijlers onder ons voorstellenpakket zijn: 5 procent loonsverhoging, een regeling voor werknemers om eerder te kunnen stoppen met werken en de arbeidsvoorwaarden voor het uitvoerend, technisch en administratief (UTA) personeel. Bij het schrijven van dit voorwoord is net de eerste onderhandelingsronde achter de rug, die vooral besteed werd aan het toelichten van de voorstellen over en weer. Bij het verschijnen van dit magazine zijn we dus alweer een fase verder. Om de ontwikkelingen goed te volgen, kun je het beste de website van de bond in de gaten houden.

EERDER STOPPEN

Op de pagina met kort nieuws besteden we in dit magazine aandacht aan het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de Afbouw. Dat hebben we aan onze leden ter beoordeling voorgelegd. Ik noem dat hier met name omdat daarin een zogenaamde zwareberoepenregeling is afgesproken. Werknemers kunnen, onder bepaalde voorwaarden, vanaf begin 2021 drie jaar voor het ingaan van hun AOW stoppen met werken. Dat is een voorbeeld van een goede, concrete afspraak over een onderwerp dat de leden na aan het hart ligt. En goed voorbeeld doet goed volgen, zegt het spreekwoord. Ik geef het de onderhandelaars over de cao Bouw & Infra graag mee.