VOORWOORD

OP WEG NAAR DE ZOMER?

Janna Mud van Bouwen & Wonen heeft de lente in haar hoofd, maar voelt die nog niet in het cao-seizoen. Ze doet een voorzet voor de formatiebesprekingen in de hoop op een mooie zomer.

Als ik dit schrijf, hebben we meteorologisch een bizarre week achter de rug. Binnen zeven dagen van volop schaatsen tot buiten wandelen zonder jas. De lente leek zich plots aan te kondigen en dat was heel aangenaam.

Een lentegevoel bekruipt me intussen allesbehalve als het gaat om het cao-seizoen. Terwijl in veel bedrijven en op bouwplaatsen werknemers ondanks de vaak barre coronaomstandigheden hard hebben doorgewerkt, ontmoeten ze niet veel waardering van de werkgevers. Die blijven bijvoorbeeld op hun handen zitten als het gaat om fatsoenlijke loonsverhogingen.

Ze stellen zich graag op als slachtoffer en wijzen dankbaar naar de pandemie: ‘het zijn onzekere tijden, wie weet draaien we wel minder omzet, laten we vooral afwachten hoe het uitpakt…’. Natuurlijk zijn er door de crisis zwaar getroffen sectoren, maar daar horen bouw en hout voorlopig niet bij. Misschien wel integendeel.

Zodra dat door corona kan, beginnen we met de onderhandelingen over onze grootste cao, die voor Bouw & Infra. Daarvoor hebben we, in overleg met onze achterban, een breed pakket aan voorstellen neergelegd. Daar lees je verderop in dit magazine meer over. Ik ben benieuwd.

VOLOP BOUWEN ONDER STRAKKE REGIE

In dit blad natuurlijk ook aandacht voor de Tweede Kamerverkiezingen die voor de deur staan. Het is voor onze bedrijfstak van het grootste belang hoe het nieuwe kabinet de enorme woningnood aanpakt. In tien jaar tijd moeten er een miljoen huizen worden gebouwd die duurzaam en betaalbaar zijn. En wel door goed geschoolde vaklieden met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. We moeten niet, zoals bij de financiële crisis, die mensen uit de bedrijfstak weg laten glippen. We hebben ze keihard nodig.

Wat evenzeer nodig is - zo heb ik afgelopen najaar in dit magazine al betoogd - is dat er een strakke, centrale regie komt onder leiding van een minister voor Bouwen, Wonen en Klimaat. Die drie elementen horen nadrukkelijk bij elkaar. Mijn pleidooi is inmiddels breed opgepakt in de samenleving. In de formatiebesprekingen moet dat na de verkiezingen zijn beslag krijgen. Ik denk dat de politiek daar niet meer omheen kan. Pas als dat goed geregeld is, kan het zomer worden.

Janna Mud Sectorhoofd FNV Bouwen & Wonen

Deel deze pagina