VERANTWOORD ONDERNEMEN

KNOKKEN VOOR 'SCHONE' NATUURSTEENSECTOR

Nog veel mis in arbeidsomstandigheden

Tekst Peter van der Aa Beeld Lily Lange

FNV-BESTUURDER HENNY PLAT: 'MEER GROTE OPDRACHTGEVERS MOETEN MEEDOEN'

Het nieuwe kabinet gaat aan de slag met wetgeving voor verantwoord ondernemen. Dat staat in het regeerakkoord. Het zou goed nieuws zijn als dat voortvarend gebeurt want er is veel mis op dat gebied. Bijvoorbeeld in de natuursteensector.

Onveilige werkplekken, lage lonen en in sommige gevallen zelfs kinderarbeid. Het gaat er zeker niet altijd fris aan toe in de internationale toeleveringsketens van natuursteen. Het is een taak voor de politiek en het bedrijfsleven om ervoor te zorgen dat ‘fout’ natuursteen niet op de Nederlandse markt komt. Daar wordt aan gewerkt door middel van het Initiatief TruStone, waarin bedrijven, gemeenten en vakbonden samenwerken aan een verantwoorde sector. TruStone is een zogenaamd IMVO-convenant, waarbij IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Maar naast overheid en bedrijfsleven kunnen ook consumenten helpen door een kritische houding bij het kopen van hun badkamertegels of aanrechtblad

CONSUMENTEN ONDERVRAAGD

In opdracht van onder meer de FNV heeft Ipsos een enquête gehouden onder consumenten over natuursteen. Ongeveer de helft van alle Nederlanders heeft geen weet van wantoestanden in de natuursteenketen. Wel zegt 65 procent geen natuursteenproducten te zullen kopen waarvan bekend is dat er misstanden voorkomen bij de winning of bewerking. En 73 procent vindt dat bedrijven geen foute natuursteenproducten mogen aanbieden.

VEERTIG GEMEENTEN

Bedrijven kunnen zich, zoals gezegd, aansluiten bij het Initiatief TruStone. De bedoeling daarvan is in kaart te brengen welke mensenrechten worden geschonden in de natuursteenketen en daarin stapsgewijs verbetering aan te brengen. Hoewel het aantal aangesloten bedrijven stijgt, blijven vooral de kleinere ondernemers nog in gebreke. Naast particulieren zijn ook gemeenten belangrijke afnemers van natuursteenproducten. Bij openbare gebouwen en bij de inrichting van straten en pleinen wordt veel gebruik gemaakt van natuursteen. In de enquête geeft 71 procent van de ondervraagden aan dat een gemeente zich moet verdiepen in de arbeidsomstandigheden bij het productieproces en alleen natuursteen mag inkopen dat de toets van de kritiek kan weerstaan. De gemeenten moeten, zo vindt driekwart van de Nederlanders, op dit gebied het goede voorbeeld geven. Op dit moment zijn zo’n veertig gemeenten aangesloten bij het Initiatief TruStone.

MEER GROTE OPDRACHTGEVERS

Bestuurder Henny Plat, die namens de FNV bij het TruStone-convenant is betrokken, vertelt dat volop wordt ingezet op de aansluiting van nog meer grote opdrachtgevers, zoals gemeenten. Belangrijke stakeholders als de Branchevereniging Meubelindustrie, de Keukengroep (voorheen Bruijnzeel) en het Rijksvastgoedbedrijf zijn al ‘binnen’. Geprobeerd wordt ook in gesprek te raken met de Schipholgroep. Henny Plat: ‘Verder zouden grote bouwbedrijven als BAM, Heijmans en TBI zich aan moeten sluiten. Dat geldt trouwens ook voor de overkoepelende brancheorganisatie Bouwend Nederland. We blijven hard werken om de natuursteensector ‘schoon’ te krijgen.’

Deel deze pagina