VOORWOORD

GEEN CODE ROOD MAAR SEIN OP GROEN

Sectorhoofd Toon Wennekers van FNV Bouwen & Wonen vindt dat bouwwerkgevers eens moeten ophouden over arbeidsmigratie. 'Investeer meer in menselijk kapitaal.'

Het was code rood. Eerst Dudley toen Eunice en Franklin maakten het land half februari onveilig; het geluidsscherm langs de snelweg waar ik op uitkijk vanuit mijn huis, is er half afgewaaid. Er moet ook de komende weken nog veel werk verzet worden om alles te repareren aan woningen, wegen, bruggen en stadions. Werk dat gedaan moet worden door vakmensen. En aan vakmensen is een groot tekort in de bouw, dat weten we inmiddels allemaal.

De werkloosheid is in januari gedaald naar 3,6 procent van de beroepsbevolking. Dit is het laagste cijfer sinds 2003. Het recept van werkgeverslobbyclub VNO-NCW voor deze code rood is: meer arbeidsmigratie. Dat roepen de werkgevers al sinds medio 2020 en het is in hun ogen de enige oplossing voor het tekort aan vaklieden.

Maar is dat zo? Laten we daar eens even op inzoomen. Naast het lage werkloosheidscijfer berekende het CBS dat er maar liefst 3,8 miljoen mensen

van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk hebben. Daarbij zijn er nog eens 400 duizend werklozen. Volgens het CBS zijn er ‘3,4 miljoen mensen die niet recent naar werk hebben gezocht en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk’. Trek je van die 3,4 miljoen de studenten en gepensioneerden af dan blijven er nog 1 miljoen mensen over die nu aan de kant staan. De stelling van de werkgevers dat we in Nederland structureel te weinig mensen hebben, kan dus het ronde archief in.

Volgens mij doet de sector er goed aan eerst eens de hand in eigen boezem te steken. Klaarblijkelijk vinden veel vakkrachten de geboden arbeidsvoorwaarden onvoldoende. Wat dus om te beginnen nodig is, is investeren in werknemers: betaal beter loon, spreek betere secundaire arbeidsvoorwaarden af, zorg voor een plezieriger werkomgeving en geef vakkrachten meer autonomie in het werk. Daarnaast is het aannemen, inwerken en bijscholen van nieuwe instromers van belang. Dát is investeren in de toekomst en daarmee kunnen we de grote uitdaging in de woningbouw tegemoet treden. En dan komen er vanzelf mooie omzetten en winsten voor de bedrijven.

Het is dus zeker niet zo dat de arbeidsmarktproblemen alleen opgelost kunnen worden met arbeidsmigranten die tegen slechte arbeidsvoorwaarden hier mogen komen werken. Met als neveneffect dat de Nederlandse werknemers ook nog eens hun concurrenten worden. Nee, het sein moet op groen. Het is hoog tijd dat werkgevers eens echt gaan investeren in hun menselijke kapitaal, de handen en hoofden die de omzet en winst mogelijk maken.

Deel deze pagina