DAAROM

‘MENSEN HELPEN OM

ZICHZELF TE HELPEN’

Tekst Peter van der Aa Beeld Martin de Bouter

PETER MEKERS (34) uit Den Haag werkt als bewonersconsulent bij woningcorporatie Staedion. Hij is daar ook voorzitter van de ondernemingsraad.

1. Wie is Peter Mekers?

‘Mijn taak als bewonersconsulent is tweeledig. Zoet en zuur zou je kunnen zeggen. Ik bevorder de participatie van onze huurders bij hun woonsituatie en ik grijp in bij overlast. Dat laatste kan heel pittig zijn. Maar naast mijn werk ben ik actief als vrijwilliger. Bijvoorbeeld bij het Rode Kruis, wat zeker in tijden van corona veel tijd en energie vraagt. En verder ben ik met veel plezier kaderlid van de FNV.’

2. Wat doe je bij de FNV?

‘Ik ben secretaris van het Netwerk Roze FNV, dat zowel binnen de bond als bij de vakbeweging in het algemeen aandacht vraagt voor een goed werkklimaat voor lesbiennes, homomannen, biseksuelen en transgenders. We hebben daartoe inspraakrecht bij het ledenparlement en bevorderen aandacht voor deze doelgroep in de cao’s die de bond afsluit. Zelfs internationaal proberen we andersgeaardheid op de agenda van bonden te krijgen. Dat valt niet altijd mee want in veel landen is dat een precair onderwerp. Daarnaast heb ik onlangs een eerste overleg meegemaakt van de branchegroep Woondiensten. Daar praat je mee over alles wat er speelt in de sector. Boeiend!'

3. Ben je voor je directe collega's ook aanspreekbaar als kaderlid van de FNV?

‘Ja en nee. Ik verspreid nieuwsbrieven van de FNV onder de collega’s en ze kunnen bij mij ook wel voor informatie terecht. Maar ik ben voorzitter van de ondernemingsraad en ik vind dat niet stroken met een al te activistische vakbondsopstelling. Dus daar ga ik een beetje voorzichtig mee om.'

4. Wat drijft jou in het vakbondswerk?

‘Ik vind het belangrijk om mensen te helpen. Om te groeien, zich te ontplooien. En om hun zaken op te lossen. Niet om dat voor ze te doen. Maar om ze te helpen dat zelf te doen. Dat doe ik zowel in mijn dagelijks werk als in mijn vakbondswerk.’