FNV WIL STERKE PARTNER ZIJN VOOR UTA-MEDEWERKERS

'Bond helpt bij persoonlijke en professionele ontwikkeling'

Tekst Peter van der Aa Beeld Martin de Bouter

'LAURA VAN BEERS: 'WE GAAN ER IETS MOOIS VAN MAKEN'

De positie en de omvang van het uitvoerend, technisch en administratief (UTA) personeel in de bouw nemen hand over hand toe. De FNV wil een sterke partner zijn voor deze diverse groep met veel hoogopgeleide medewerkers. Een team van vijf consulenten werkt aan het UTA-project dat daar de weg voor moet banen.

Timmerlieden, metselaars, ijzervlechters. Wie denkt aan de bouw, heeft waarschijnlijk vooral deze mannen voor ogen. En ze zijn er natuurlijk nog steeds, op de steiger en in de schaftkeet. Maar een verschuiving in bouwberoepen is al jaren gaande. Onder invloed van technische innovaties, digitalisering, professionalisering en verduurzaming krimpt het traditionele bouwplaatspersoneel en breidt de UTA-groep zich uit. De FNV sluit daarbij aan. Van oudsher heeft de bond een sterke band met de bouwplaats maar minder met het kantoorpersoneel.

SOCIAL MEDIA

‘Maar die tijd is voorbij’, zegt UTA-consulent Laura van Beers. ‘De betekenis van UTA-medewerkers neemt zienderogen toe. Op termijn gaan die de helft van het bouwpersoneel uitmaken. Bovendien hebben we tegenwoordig social media om gemakkelijker contact met ze te maken. We hoeven niet meer alleen aan te kloppen bij het kantoor van het aannemersbedrijf maar kunnen ook gebruik maken van instrumenten als LinkedIn en Instagram.’

PARTNER

Laura is een van de vijf consulenten die voor het UTA-project zijn aangetrokken. Ze vertelt dat hun doelgroep niet alleen anders benaderd moet worden maar ook hele andere eisen stelt aan de bond. Van de traditionele diensten van de FNV maken ze minder gebruik. En ook herkennen ze zich niet in het klassieke beeld van de grote afstand tussen werkgever en werknemer. Laura: ‘Wat ze zoeken is meer een partner die hen kan helpen bij hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Ons project is erop gericht om te laten zien dat we die partner kunnen zijn en dat we als zodanig veel te bieden hebben. Daar moet aantrekkingskracht vanuit gaan.’

YOUNG PROFESSIONALS

Binnen het consulententeam houdt Laura zich onder meer bezig met arbeidsvoorwaarden. Zij zit in de bondsdelegatie bij de cao-onderhandelingen. Verder organiseert ze activiteiten voor UTA-vrouwen. De eerste workshops waren al een succes. Haar collega Ernst van den Berg richt zich vooral op het aanstormende talent, de ‘young professionals’, die het in de bouw willen gaan maken. Hij schat dat er zo’n tienduizend jongeren aan universiteiten en hogescholen studeren voor een beroep in de richting van die bedrijfstak. Ernst: ‘Dat is een enorm potentieel aan aankomende UTA-medewerkers die we zo vroeg mogelijk willen benaderen. Ze komen binnenkort of straks van hun opleiding met veel inhoudelijke kennis maar ze zijn niet altijd klaar voor hun rol als duurzame werknemer op de arbeidsmarkt. In dat gat springen wij.’

PASSEND DIENSTENPAKKET

Ernst ziet het als eerste stap om te onderzoeken hoe zijn doelgroep er precies uitziet en wat die vraagt van de bond. Dat doet hij onder meer door het bezoeken van universiteiten en hogescholen. ‘Ik stap daar gewoon binnen en schiet jongeren in de wandelgangen aan om kennis te maken en ze wat vragen te stellen. Ik ben oprecht benieuwd naar wie ze zijn en wat ze willen. En ik merk dat ze daarvoor open staan; de belangstelling is wederzijds. Dat is een begin en daar borduren we op voort door een netwerk op te bouwen met inzet van de digitale snelweg. Daar bieden we informatie aan en een passend dienstenpakket.’ De FNV focust daarbij op professionele en persoonlijke ontwikkeling in werk en privéleven. Bijvoorbeeld door middel van workshops en trainingen. Nu die niet meteen fysiek kunnen worden gehouden door de coronacrisis worden ze digitaal aangeboden.

DOELGROEPEN

Net als Laura werkte ook Ernst voorheen al als jurist bij de FNV. Begin vorig jaar stapten ze enthousiast over naar het UTA-project dat onder leiding staat van bestuurder Bernet van Leeuwen van FNV Bouwen & Wonen. Ernst: ‘Ik kende de sector al, maar ik wilde graag meer contact met specifieke doelgroepen. Deze baan is mij dus op het lijf geschreven. Het is fantastisch om iets nieuws op poten te zetten met veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid.’

KENNIS EN VAARDIGHEDEN

Inmiddels hebben Laura en Ernst gezelschap gekregen van drie collega’s: Vincent de Kom, wetenschappelijk onderzoeker, Sofie Bolder, journalist en tekstschrijver en Hazel Vaneveld, expert in sociale media. Hazel werkt aan het nieuwe Instagramaccount building.thefuture met als doel de young professionals digitaal goed te kunnen bereiken. Laura: ‘We hebben veel geluk met dit team. De collega’s vullen elkaar met hun kennis en vaardigheden prachtig aan. Ik weet het zeker: we gaan er samen iets moois van maken.’

ERNST VAN DEN BERG: 'ENORM POTENTIEEL AANSTORMEND TALENT'