VOORWOORD

GEZONDHEID HEEFT HOOGSTE PRIORITEIT

Janna Mud, sectorhoofd Bouwen & Wonen, over werken in coronacrisistijd

Het kan verkeren! In mijn voorwoord bij het vorige magazine, dat in maart online kwam, vertelde ik dat de onderhandelingen over een nieuwe cao Bouw & Infra eindelijk waren begonnen. Eindelijk, want de onzekerheid als gevolg van de stikstofproblematiek had voor vertraging gezorgd. Het magazine was nog niet verschenen of de wereld werd overvallen door de coronacrisis. Het cao-overleg werd meteen weer gestaakt. Niet alleen omdat het bijeenkomen van de onderhandelaars lastig werd maar vooral vanwege de onzekerheid over hoe de (bouw)wereld eruit ziet na corona.

En toen begon die bizarre periode. Nederland ging grotendeels op slot. Nauwelijks sociale contacten, geen uitstapjes en vakanties meer, niet meer sporten of samen genieten van het mooie weer. Net als vele anderen werken ook mijn collega’s en ik sindsdien vanuit huis.

REGELS EN VOORSCHRIFTEN

De bouw werkt door, zo goed en kwaad als dat gaat. Ik heb veel respect voor de mensen die onze voor Nederland zo belangrijke sectoren draaiend weten te houden. Voor de FNV heeft de veiligheid en gezondheid van de werknemers de hoogste prioriteit. Daarom gingen wij meteen in overleg met werkgeversorganisaties en de overheid om daar de voorwaarden voor te scheppen. Dat leverde een protocol op met regels en voorschriften. Ook voor de woondiensten maakten we een veilig doorwerkplan. Jammer genoeg werden de afspraken niet overal even goed nageleefd, zo bleek uit een groot onderzoek dat we daarna instelden. Reden om de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken te vragen om extra te controleren.

ZWAARWERKREGELING

Als ik dit schrijf, komen de versoepelingen van het strenge regiem langzaam op gang. We mogen weer wat meer van het kabinet. Misschien is de vakantie nog niet helemaal van de baan, al zal die voor menigeen anders uitpakken dan vooraf bedacht.

Als nieuwe uitbraken van het virus uitblijven, kunnen we wellicht snel weer als vanouds aan het werk, zij het met de nodige voorzichtigheid. Dan kunnen onze bestuurders en consulenten de bouwplaats weer op en kunnen de cao-onderhandelingen weer op gang komen. Want er staat nogal wat in ons eisenpakket aan arbeidsvoorwaardenverbeteringen. Zoals de zwaarwerkregeling die we willen afspreken, zodat werknemers die lange tijd fysiek zwaar werk hebben gedaan eerder kunnen stoppen met werken. Voor de stukadoors hebben we dat net voor de crisis al kunnen regelen. Daar gaan we krachtig mee door. Ik hoop dat ik in mijn volgende voorwoord daar positief over kan berichten. Voor nu wens ik al onze leden een toch nog goede en vooral gezonde zomer.

Janna Mud sectorhoofd Bouwen & Wonen