GEZOND EN VEILIG WERKEN

VEILIGHEID IN AANBESTEDING

Tekst Peter van der Aa Beeld Pexels

'LAAG RISICOBESEF IS OORZAAK VAN ONGELUKKEN'

Vanaf 1 januari 2022 komt, als het goed is, de veiligheid in de bouw een stukje dichterbij. Grote opdrachtgevers gaan dan veiligheidsbewustzijn als verplichting opnemen in aanbestedingen en contracten. Veiligheid in Aanbesteding (ViA) worden de afspraken daarover genoemd.

Het lijkt maar niet te lukken om de bouw echt veilig te maken. Jaarlijks gebeuren er te veel ongelukken in de bouw- en infrasector, die nog steeds in de top drie staat van meest onveilige bedrijfstakken. De initiatiefnemers van de ‘Governance Code Veiligheid in de Bouw’ (GCVB) vinden dat niet langer acceptabel. Ze willen dat iedereen die de bouwplaats betreedt, ook gezond en veilig weer vertrekt. Wetten en regels zijn er genoeg. Waar het nu om gaat is wat bedrijven daar in de praktijk mee doen. Wat vinden zij belangrijk? Hoe en waarom gedragen werknemers zich op een bepaalde manier? Die cultuurverandering is nodig om de sector veiliger én daarmee aantrekkelijker te maken.

VEILIGHEIDSLADDER

Tot de ondertekenaars van de Governance Code behoren opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, Prorail en grote ondernemingen als Strukton, VolkerWessels, BAM en DuraVermeer, die op hun beurt ook weer opdrachtgever zijn voor onderaannemers. Zij gaan straks alleen opdrachten geven aan bedrijven die kunnen aantonen veiligheidsbewust te zijn. Daartoe hanteren ze de zogenoemde veiligheidsladder, waarmee dat bewustzijn meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar kan worden gemaakt. Hoe meer aandacht er voor veiligheid bij een organisatie is, hoe hoger die op de ladder kan stijgen.

LAAG RISICOBESEF

Volgens Koene Talsma, voorzitter van de GCVB, zijn er bedrijven in bouw en techniek die vooroplopen als het gaat om veilig werken. Maar anderen hebben een laag risicobesef. ‘Onduidelijke verantwoordelijkheden in de bouwketen en een gebrek aan coördinatie tussen de verschillende partijen op de bouwplaats zijn belangrijke oorzaken van ongelukken’, aldus Talsma. Problemen ontstaan waar onprofessioneel wordt gehandeld. ‘Er wordt bijvoorbeeld afgeweken van de afgesproken werkwijze, de omstandigheden zijn anders dan op papier bedacht, betrokkenen gaan improviseren of betrokkenen worden onvoldoende geïnformeerd.’ Meer wetgeving helpt daar in de visie van Talsma niet bij. Initiatieven vanuit de eigen keten zijn veel krachtiger. Daarin voorziet GCVB.

NIEUWE INGANGSDATUM

Aanvankelijk was het de bedoeling dat Veiligheid in Aanbesteding al per 2021 zou ingaan, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. De ingangsdatum is daarom met een jaar uitgesteld.

Deel deze pagina