ARBEIDSVOORWAARDEN

NIEUWE CAO BOUW & INFRA

Grote meerderheid leden stemt in met onderhandelingsresultaat

Tekst Peter van derAa Beeld Martin de Bouter

FNV-BESTUURDER HANS CROMBEEN: 'TAAIE ONDERHANDELINGEN'

Het onderhandelingstraject was lang en moeizaam maar aan het einde ervan lag er dan toch een nieuwe cao Bouw & Infra voor de 113 duizend werknemers in de bedrijfstak. Eind mei stemde een overgrote meerderheid van de leden in met het onderhandelingsresultaat.

Het waren taaie onderhandelingen, vertelt FNV-bestuurder Hans Crombeen, eerste onderhandelaar over de bouw-cao. 'Het was vooral zo lastig, omdat de ondernemingen in de bedrijfstak er heel verschillend voorstaan. Er zijn bedrijven, vooral in de woningbouw, waar het heel goed gaat. Ondanks corona en stikstof. Maar bij de infra en de utiliteitsbouw hebben veel bedrijven het een stuk moeilijker. Veel opdrachtgevers houden de hand op de knip. Maar we zijn er uiteindelijk toch uitgekomen met goede afspraken voor de werknemers.'

De leden van FNV Bouwen & Wonen zijn dat met hem eens. Zij konden stemmen over het onderhandelingsresultaat, dat neutraal aan hen werd voorgelegd. Van de leden die daarvan gebruik maakten, stemde 87 procent voor.

LOONSVERHOGINGEN

De nieuwe cao kent een looptijd van twee jaar: van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. Per 1 augustus van dit jaar gaan de lonen met 1,5 procent omhoog en op 1 januari 2022 nog eens met 3 procent. In december 2021 krijgen de werknemers een eenmalige uitkering van 1 procent van hun jaarsalaris. De vergoedingen stijgen met hetzelfde structurele percentage, met uitzondering van de kilometervergoeding.

ZWAARWERKREGELING

Na de zwaarwerkregeling voor het bouwplaatspersoneel is er nu ook voor de uta-werknemers zo'n regeling overeengekomen. Die gaat in op 1 januari 2022. Eén van de voorwaarden om daaraan te kunnen deelnemen is dat van de laatste 25 jaar voor de uittreding er minstens twintig jaar onder de bouw-cao is gewerkt, waarvan tenminste vijf jaar als bouwplaatsmedewerker.

Voor jongeren is een diplomabonus afgesproken. Voor het behalen van het BBL2, BBL3 en BBL4 krijgen zij een bonus van 2.500 euro voor de schooljaren 21/22 en 22/23. Bovendien is voor die schooljaren geen boeken- en examengeld verschuldigd.

Alle afspraken in de nieuwe cao zijn te vinden op: www.fnvbouw.nl.

Deel deze pagina