VOORWOORD

MOEIZAAM MAAR TOCH: NIEUWE CAO BOUW & INFRA

Het is een langdurig en moeizaam traject geweest, maar die nieuwe cao Bouw & Infra is er dan toch gekomen. We zijn de onderhandelingen ingegaan met een uitgebreide voorstellenbrief en, ondanks de vele overlegrondes die nodig waren, is er een breed pakket aan afspraken uit de bus gerold. Dat stemt tot tevredenheid, al is het duidelijk dat we niet alles wat we wilden ook hebben binnengehaald. Bijvoorbeeld op het punt van de werkdruk bij het uta-personeel. De werkgevers weigerden om daar verbeteringen in aan te brengen, wat een miskenning is van de werksituatie van deze belangrijke groep medewerkers. We laten het er natuurlijk niet bij zitten en komen daar zeker op korte termijn op terug.

Voor de uta-medewerkers met een bouwplaatsverleden hebben we wel - onder voorwaarden - een zwaarwerkregeling kunnen afspreken. Daar hebben zij net zo goed recht op als het bouwplaatspersoneel. Het onderhandelingsresultaat hebben we neutraal aan de leden voorgelegd en zij hebben daar positief op gereageerd. Verderop in dit magazine wordt aandacht besteed aan de nieuwe cao en de belangrijkste afspraken daarin.

Ik vestig ook graag met enige trots de aandacht op een noviteit in de cao voor de architecten. Dat is de eerste cao waarin een vakantietoeslag van 8 procent is afgesproken voor zzp’ers. Op die manier maken we het speelveld gelijker tussen vaste medewerkers en zelfstandigen. Dat is belangrijk voor iedereen die in de sector werkt.

OPLADEN IN EEN MOOIE ZOMER

Als ik dit schrijf is het nog koud en regenachtig, zoals zo’n beetje dit hele voorjaar. Maar beter weer schijnt in aantocht te zijn en voor we het weten staat de zomervakantie voor de deur. Als het meezit eindelijk een periode met wat meer bewegingsvrijheid. We hebben sinds het voorjaar van 2020 geworsteld met de coronapandemie. Dat betekende leven en werken onder hele lastige omstandigheden. Het is goed dat we in de zomer weer kunnen opladen. Ik wens alle lezers dan ook een mooie, zonnige zomer toe.

EEN AFSCHEID

Ten slotte: een afscheid. Dit is het laatste voorwoord dat ik op deze plaats schrijf. Ik verlaat binnenkort de FNV. Wie mij als sectorhoofd opvolgt is op dit moment nog niet bekend, maar daar wordt op korte termijn in voorzien. Veel dank voor het vertrouwen in de afgelopen jaren. Het ga jullie allen goed!

Janna Mud Sectorhoofd Bouwen & Wonen

Deel deze pagina