COLUMN

NIET LULLEN MAAR POETSEN, HUGO!

Janneke Waage (Maarssen, 1969) kwam in 1994 in dienst bij FNV Bouwen & Wonen als beleidsmedewerker. Zij is nu bestuurder en cao-onderhandelaar voor de Woondiensten.

Zo op het oog is het kabinet eindelijk voortvarend aan de slag met de bestrijding van de wooncrisis. Op 14 februari presenteerde Hugo de Jonge, de nieuwe minister voor Volkshuisvesting, zijn plannen in een ‘Woon- en Bouwagenda’. Een nationale aanpak. Dat klinkt ambitieus en dat zijn de plannen ook. Op een zestal thema’s (Woningbouw, Een thuis voor iedereen, Betaalbaar wonen, Verduurzaming gebouwde omgeving, Leefbaarheid en veiligheid, Wonen en ouderen) worden programma’s gepresenteerd.

Een mooi verhaal... op papier. Maar de oplettende lezer ziet het in één oogopslag. Een scherpe blik op de werkvloer is in de plannen van Hugo niet te vinden! Om de wooncrisis écht te bestrijden moeten de plannen worden uitgevoerd. En daar zit de ‘blinde vlek’: in de aanpak van de minister wordt er bar weinig gezegd over de mensen die dat moeten gaan doen. Welke vaklieden gaan die nieuwe huizen bouwen? Wie gaan aan de slag met de verduurzaming?

Hoe gaan de huidige corporatiemedewerkers al die nieuwe woningen inpassen in hun werk? En krijgen de mensen die de klus mogen klaren een vaste baan? Kunnen ze veilig en gezond werken met een goed salaris?

'In gelul kun je niet wonen'

Hugo lijkt er (nog) geen oog voor te hebben.De minister praat over de uitvoering met allerlei ‘partijen’. Met Bouwend Nederland als vertegenwoordiger van de bouwbedrijven. Met Aedes als vertegenwoordiger van de woningcorporaties. Met de Woonbond als vertegenwoordiger van de huurders. Babbelen is leuk maar, al in de jaren zeventig, zei Jan Schaeffer (o.a. wethouder in Amsterdam): 'In gelul kun je niet wonen'. En zó is het! Niet lullen maar poetsen dus die brillenglazen. De FNV vindt dat het héél snel moet gaan over – en mét – de mensen die de wooncrisis écht kunnen verhelpen. De mensen die het werk rond ‘Bouwen & Wonen’ daadwerkelijk uitvoeren. De handen en hoofden die onmisbaar zijn wil er ook maar iets van de plannen terecht komen. Hoog tijd dus dat Hugo een werknemersbril opzet!

Deel deze pagina