WOONDIENSTEN

'GENERATIEPACT IS EEN GEWELDIGE REGELING'

Tekst Peter van der Aa Beeld Martin de Bouter

De ‘weekbreker’ komt eraan voor Peter de Wit, huismeester bij de Haagse woningcorporatie Staedion. Dankzij het generatiepact in de cao Woondiensten werkt hij straks, tegen gunstige voorwaarden, een dag in de week minder.

De details moeten nog worden uitgewerkt maar Peter de Wit (62) mikt op de woensdag als vrije dag, waardoor de werkweek ook echt in tweeën wordt gebroken. Hij kijk al uit naar zijn verjaardag in juli, waarna zijn deelname aan het generatiepact kan ingaan. De bedoeling van de regeling is voor oudere werknemers het werk te verlichten en daardoor ruimte te creëren voor de corporatie om jongere medewerkers aan te trekken. Het basisidee is: 80 procent werken tegen 90 procent van het loon en behoud van 100 procent pensioenopbouw. In de onlangs afgesloten cao is de mogelijkheid opgenomen voor meer maatwerk (zie kader). ‘Toen ik voor het eerst de term generatiepact van een collega hoorde, had ik geen idee wat dat was’, zegt De Wit op zijn wijkkantoor in de Transvaalbuurt van Den Haag. ‘Maar toen ik me erin verdiepte zag ik wat een geweldige regeling het is. Ik ben blij dat de FNV ervoor heeft geknokt om die in de cao te krijgen en te houden.’

Grote sociale problemen

De Wit was in zijn jonge jaren aardig op weg om profvoetballer te worden tot een knieblessure daar een stokje voor stak. Hij deed, zonder veel animo, een schildersopleiding en kwam na een paar korte baantjes bij een Haagse woningcorporatie terecht, de voorloper van Staedion. Hij ging daar schilderklussen doen en ontwikkelde zich later tot allround onderhoudsmedewerker. In 1994 werd hij huismeester. De Wit zit sinds acht jaar in de wijk Transvaal, grenzend aan de Schildersbuurt. ‘Een van de pittigste wijken van de stad voor de medewerkers van de corporatie’, vertelt hij. ‘Er zijn grote sociale problemen, er is vervuiling en in de enorme mix van culturen in de wijk gaat het onderling tussen de mensen niet altijd goed.’ De Wit maakt zich grote zorgen over de nabije toekomst. Hij zegt: ‘De meeste mensen hier in de omgeving zitten op of zeg maar gerust onder het sociaal minimum. En nu met de oorlog in Oekraïne, de oplopende inflatie en de stijgende prijzen wordt het voor de bewoners allemaal nog veel lastiger. De grote klappen komen eraan’.

Mooi maar zwaar

De Wit kent de problemen als geen ander want hij zwerft dagelijks door de wijk. Hij reageert op klachten van huurders, lost technische storingen op en maakt een praatje met de bewoners. Hij hoort en ziet hoe het met ze gaat en dat stemt hem niet optimistisch. Los daarvan vindt hij zijn baan fantastisch, is hij tevreden met de werkgever waarvoor hij nu al 44 jaar actief is en prijst hij de sfeer onder de collega’s. Toch gaat hij een stukje werk afbouwen.

‘Het is mooi maar zwaar’, zegt hij. ‘Toen ik in het technisch onderhoud zat was het fysiek zwaar. Nu, als huismeester in deze wijk, is het geestelijk zwaar. Je ziet de armoede. Daarnaast zijn de mensen mondiger dan vroeger en als ze het moeilijk hebben, kunnen ze nogal krachtig uit de hoek komen. De agressie neemt toe. Ik werk vijf dagen van acht tot half vijf en ik moet nog aardig wat jaartjes tot mijn pensioen dus die weekbreker komt mij heel goed van pas.’

Bondslidmaatschap loont

De Wit promoot de FNV onder zijn collega’s. ‘Hoe sterker de bond hoe meer hij kan betekenen voor de werknemers. Dat zie je aan het generatiepact. Acht jaar geleden dreigde ik in de problemen te komen bij een reorganisatie. Toen is de FNV ook voor mij opgekomen. Het bondslidmaatschap loont.’

PETER DE WIT: 'BLIJ DAT DE FNV HIERVOOR HEEFT GEKNOKT'

MEER MAATWERK MOGELIJK IN GENERATIEPACT

In de onlangs afgesloten nieuwe cao Woondiensten is ook het generatiepact weer afgesproken. De regeling, die in 2019 is overeengekomen, blijft van kracht maar kent nu de mogelijkheid tot meer maatwerk.

Het generatiepact wordt verlengd tot 1 april 2025. Nieuw is dat corporaties, in overleg met hun ondernemingsraad, de vrijheid hebben om in positieve zin voor de medewerker een lagere instapleeftijd dan 63 jaar mogelijk te maken. Er kan ook worden gekozen voor een andere variant dan 80 procent werken, 90 procent loon en 100 procent pensioen, waarbij de 100 procent pensioenopbouw altijd geldt. Hierdoor wordt maatwerk op corporatieniveau mogelijk. Voorwaarde blijft dat de vrijgekomen uren worden herbezet met medewerkers onder de 35 jaar. Bij voorkeur op corporatieniveau, als dat niet lukt op brancheniveau.

Deel deze pagina