VOORWOORD

BOUWWERKNEMERS ZIJN BIJ MINISTER DE JONGE 'UITVOERINGSCAPACITEIT'

Toon Wennekers, sectorhoofd Bouwen & Wonen, heeft met verontwaardiging de Nationale Woon- en Bouwagenda van minister De Jonge gelezen.

Minister Hugo De Jonge heeft zijn Nationale Woon- en Bouwagenda gepresenteerd. Wat opvalt: het tekort aan werknemers in de bouw wordt enkel aangestipt. Elke duurzame oplossing ontbreekt. De Jonge schiet hiermee in eigen voet. Versnellen van de woningbouwproductie wordt zo hooguit strompelen. Het gebrek aan werknemers voor de bouw (becijferd op 23 procent) wordt bestempeld als tekorten in ‘uitvoeringscapaciteit’.

De Jonge zoekt het vooral in het stimuleren van innovatie. En onze vraag vanuit FNV Bouwen en Wonen is natuurlijk wat dit betekent voor werknemers. De staatjes van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) laten voor de komende jaren een grote toename zien van buitenlandse arbeidskrachten. Om de tekorten (lekker goedkoop!) op te lossen. Tweederde van al het werk dat in 2022 en 2023 door de nieuwe instroom moet worden gedaan, komt op het bordje van arbeidsmigranten. Onlangs schatte de directeur van de Bouwpas het totale aantal arbeidsmigranten voor de bouw nu al in op 120.000 mensen. En die werken dus op een soort van slavernijcontract, want niet werken is niet wonen en geen ziektekostenverzekering. Nog afgezien van de belabberde betaling. Zeer ongewenst!

Flexwerk is de norm en vaste contracten worden vermeden. De bouw is daarmee vatbaar voor oneerlijke arbeidsvoorwaarden en onveilige arbeidsomstandigheden. Naast de flexibilisering is dit ook het duidelijke gevolg van de lange ketens van onderaanneming in de bouw. De verantwoordelijkheidsvraag bij ongelukken op de met tientallen bedrijfjes bezaaide bouwplaatsen wordt een stuiterbal.

Na de zomer start het cao-traject Bouw & Infra weer. De arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen in onze sector staan onder druk. De situatie waarin arbeidsmigranten verkeren, de vele lagen van onderaanbesteding, uitzendwerk, schijnzelfstandigheid, faalkosten en veilig en gezond werken krijgen alle aandacht. Ook de positie van het uitvoerend, technisch en administratief (UTA-)personeel heeft onze volle aandacht.

Het volledig ontbreken van werknemers in de bouwagenda van De Jonge en de gevolgen van die blinde vlek voor de uitvoering van die bouwagenda laten zich raden. Het zou goed zijn als de minister in gesprek gaat met de mensen die het moeten doen. Een agenda waarin mensen het belangrijkste kapitaal zijn en niet slechts worden aangestipt met het woord uitvoeringscapaciteit. Want het zijn de mensen, wij dus, #WijBouwenNL.

Deel deze pagina