COLUMN

HANS

Hans Crombeen (Haarlem, 1970) kwam in 1994 in dienst bij FNV Bouw als vakbondsconsulent. Later werd hij regiobestuurder en sectorbestuurder. Sinds eind 2015 is hij als FNV-bestuurder eerste onderhandelaar voor de cao Bouw & infra.

Beeld Martin de Bouter

BOUWWERKGEVERS NEMEN HUN VERANTWOORDELIJKHEID

Ik had niet gedacht dit nog eens als titel boven een column te zullen schrijven maar, eerlijk is eerlijk, ze doen het. Waar gaat het dan over? In het pensioenakkoord is afgesproken dat werkgevers mensen die drie jaar voor hun AOW zitten een bedrag van € 21.200 per jaar mogen betalen zonder dat er extra (straf)belasting over wordt geheven. Daardoor zijn mensen in staat om eerder te stoppen met werken. De bijdrage van een werknemer is dan dat hij of zij het pensioen voor een stukje naar voren haalt om het bedrag aan te vullen. Want van € 21.200 per jaar zullen de meeste mensen niet kunnen leven. Deze afspraak is met name gemaakt voor mensen met zwaar werk. En tijdens de cao-onderhandelingen hebben we het er zeer indringend over gehad. Uiteraard omdat we daar een voorstel voor hadden ingediend. Maar zo’n regeling is duur en kan ook ingewikkeld zijn, dus zonder slag of stoot komt die er niet.

COLLECTIEVE REGELING

De uiteindelijke afspraak is dat voor bouwplaatswerknemers deze regeling ingaat op 1 januari aanstaande. Het wordt collectief geregeld, waardoor alle werkgevers premie gaan betalen om het mogelijk te maken. Je uitkering komt dan via een fonds dat we daarvoor inrichten. En vanuit het pensioenfonds komt de aanvulling daarop. Er gelden nog andere voorwaarden overigens, maar veel bouwvakkers zullen daaraan voldoen. Er wordt nu druk gewerkt aan een reglement en de inrichting van het fonds. Zodra dat klaar is zullen we iedereen uitgebreid informeren. Via onze vakbondsconsulenten kun je je dan persoonlijk laten voorlichten over wat de regeling voor jou betekent.

UTA-WERKNEMERS

Zijn we 100 procent gelukkig met de afspraak? Nee, dat niet. Voor bijvoorbeeld het uitvoerend, technisch en administratief personeel hadden we deze ook graag gemaakt. Maar deze ronde zat dat er wat de werkgevers betreft niet in. Ook in functies bij het UTA-personeel kan het werk heel belastend zijn. Misschien lichamelijk wat minder, maar gezien de steeds toenemende druk en het tekort aan mensen is er ook voor veel van hen sprake van zwaar werk. Ook zij verdienen het eerder met pensioen te gaan. Gelukkig beginnen we al snel weer met onderhandelen voor 2021.