Juryvoorzitter Frank Pot:

'SOCIALE INNOVATIE IS GEEN LUXE'

Tekst Jan Bos Beeld Martin de Bouter

JURYVOORZITTER FRANK POT: 'MET TECHNIEK ALLEEN RED JE HET NIET'

In 2018 reikte FNV Bouwen & Wonen voor het eerst de Sociale Innovatieprijs uit (zie foto boven). Dit jaar stond de tweede editie op het programma. Maar door de coronacrisis is die uitgesteld naar 2021. Ondertussen staat sociale innovatie steeds meer in de belangstelling.

De bouw staat voor grote uitdagingen. Frank Pot, emeritus hoogleraar Sociale Innovatie en juryvoorzitter van de prijs, somt ze moeiteloos op. ‘We hebben te maken met de stikstofproblematiek, met strenge pfas-normen, de covid-crisis. En dat in een omgeving van toenemende digitalisering en industrialisering. Dat is nogal wat. En al die zaken haken in elkaar, ze moeten dan ook in hun onderlinge samenhang worden benaderd.’

ROL VAN DE WERKNEMER

Bedrijven die hun heil vooral zoeken in technologische oplossingen onderschatten de rol van de werknemers, waarschuwt Pot. ‘Technologie lost niet alles op, het gaat erom hoe het wordt toegepast. En daar heb je de kennis en kunde van werknemers voor nodig. Die moet je dus bij de organisatie van het werk betrekken, dat is de kern van sociale innovatie.’ De juryvoorzitter constateert met genoegen dat de aandacht voor sociale innovatie op alle fronten toeneemt. ‘Het kabinet heeft de SER onlangs om advies gevraagd hoe bedrijven sociale innovatie beter kunnen toepassen. En er wordt volop wetenschappelijk onderzoek gedaan naar een betere organisatie van arbeid met meer aandacht voor de rol van de werknemer.’

KANSEN EN BEDREIGINGEN

Gelukkig blijft het niet bij onderzoeksrapporten alleen. Binx Smartility uit Groenlo is bijvoorbeeld een bouwbedrijf dat sociale innovatie hoog in het vaandel heeft staan en zijn werknemers in de praktijk overal bij betrekt. ‘Wij hechten daar heel veel waarde aan’, zegt Ruth Feenstra van de afdeling Personeel & Organisatie. ‘We organiseren bijeenkomsten waar we rechtstreeks aan de medewerkers vragen of we kansen wel goed benutten of dat we misschien bedreigingen over het hoofd zien.’

WAAN VAN DE DAG

Juist nu de sector zo onder druk staat, is het van belang om werknemers volop de ruimte te geven om mee te denken, vindt Feenstra. ‘Vaak regeert de waan van de dag. Maar je moet tijd vrijmaken om met z’n allen naar oplossingen te zoeken. Ik zou iedere directeur willen oproepen om eens door het bedrijf te lopen en op de werkvloer te vragen wat er beter zou kunnen, dat kost misschien een paar uur, maar het levert zoveel op.’ Dat nog niet alle bouwbedrijven overtuigd zijn van het belang van sociale innovatie verbaast Feenstra. ‘Wanneer je medewerkers niet bij het werk betrekt, hoe kun je dan verwachten dat ze zich betrokken voelen bij het bedrijf? Dat moet toch van twee kanten komen?’

PURE NOODZAAK

Pot hoopt dat de jury straks haar handen vol heeft aan de inzendingen voor de Sociale Innovatieprijs 2021. ‘Ik ben daar optimistisch over’, zegt hij. ‘Het thema staat in de belangstelling en sociale innovatie is geen luxe, het is pure noodzaak om ermee aan de slag te gaan. Goed beschouwd zijn de uitdagingen waar de bouwsector mee wordt geconfronteerd vooral sociale vraagstukken. Bedrijven moeten nadenken hoe je zo kunt bouwen dat er minder stikstof en pfas in het milieu komt. Dat is een maatschappelijk vraagstuk en daar moet je de werknemers bij betrekken. Als je dat niet oppakt ga je de mist in. Met techniek alleen red je het niet.’

DE FNV HOOPT OP VEEL INZENDINGEN VOOR DE INNOVATIEPRIJS

SOCIALE INNOVATIEPRIJS 2021

De FNV wil dat werknemers over hun werk kunnen meepraten, meedenken en meebeslissen. Om dat te bevorderen heeft FNV Bouwen & Wonen de Sociale Innovatieprijs ingesteld. De prijs is in 2018 voor het eerst uitgereikt. Vermeulen Bouw uit Rijen streek met de eer. Janna Mud, sectorhoofd Bouwen & Wonen van de FNV, kijkt met voldoening terug op de prijsuitreiking. ‘De deelnemende bedrijven hadden er echt veel energie in gestoken, dat was goed om te zien.’ De bouwsector als geheel overziend is Mud echter nog niet tevreden over de aandacht voor sociale innovatie. ‘Veel bedrijven zijn eenzijdig gericht op techniek, terwijl het moet gaan om een andere manier van werken, met meer betrokkenheid van het personeel. Zeker in deze tijd met problemen rond stikstof en pfas moet gebruik worden gemaakt van de kennis van werknemers. Enerzijds vraagt dat om een grootschalige sectorale benadering, maar anderzijds willen we individuele bedrijven die serieus werk maken van sociale innovatie in het zonnetje zetten. Daar hebben we de Sociale Innovatieprijs voor in het leven geroepen.’ Als gevolg van de coronacrisis is de uitreiking van de tweede Sociale Innovatieprijs uitgesteld naar 2021. De data voor de inzendingstermijn en de prijsuitreiking zijn nog niet bekend. Op de website van FNV Bouwen & Wonen worden deze binnenkort gepubliceerd.

Deel deze pagina