VOORWOORD

EERDER STOPPEN MET WERKEN IN DE CAO

Uitgerust en wel terug van vakantie (ik ben zelf dit jaar in Nederland gebleven) zijn we hier bij de sector Bouwen & Wonen weer volop aan het werk. We hebben het vorige werkseizoen kunnen afsluiten met een nieuwe cao Bouw en Infra. Daarin hebben we de regeling afgesproken om eerder te kunnen stoppen met werken, waarop we hadden ingezet. Onze eerste onderhandelaar Hans Crombeen gaat daar verderop in dit nummer nader op in. Achter de schermen werken we hard aan de uitwerking van die regeling. Op veel vragen kunnen we nu nog geen antwoord geven maar in de komende maanden moet alles duidelijk worden. Maanden waarin we trouwens ook alweer de voorbereidingen beginnen voor de volgende cao.

We zijn natuurlijk niet alleen druk met de arbeidsvoorwaarden in de bouw. Ook in de woondiensten en in diverse branches van de meubel- en houtsector pakken we het cao-overleg weer op. De werkgevers roepen al bij voorbaat dat het allemaal niet te duur mag worden. Dat roepen ze altijd al maar nu hebben ze de coronacrisis om naar te wijzen. De FNV is een verantwoordelijke bond dus we houden serieus rekening met problemen in het bedrijfsleven en die zijn er door de coronacrisis wel degelijk. Zo is het werk in de tentoonstellingsbouw vrijwel helemaal stil komen te liggen. Maar er zijn ook sectoren die min of meer normaal hebben doorgedraaid of die juist extra hebben geprofiteerd van de crisis, bijvoorbeeld omdat mensen massaal aan het klussen zijn gegaan. We kijken goed per cao wat de mogelijkheden zijn. Zo pakken we allemaal de draad weer op. Denk er wel aan dat het coronaspook nog altijd rondwaart. Volg het protocol op je werk, let op de mensen in je directe omgeving en blijf gezond! Janna Mud, sectorhoofd Bouwen & Wonen