AFSCHEIDSINTERVIEW

'DWARSVERBANDEN ZOEKEN IN DE GEBOUWDE OMGEVING'

Sectorhoofd Janna Mud verlaat de FNV

Tekst Peter van der Aa Foto Cobouw

'HET IS VAN BELANG DAT DE CENTRALE REGIE TERUGKEERT IN DE BOUW'

Na een dienstverband van meer dan drie decennia bij de FNV zegt Janna Mud, sectorhoofd Bouwen & Wonen, de bond dit jaar vaarwel. In een afscheidsinterview met FNV Magazine blikt zij terug op haar vakbondsactiviteiten. Voor de nabije toekomst lijkt het haar verstandig dat de FNV dwarsverbanden zoekt in de gebouwde omgeving. ‘Dat biedt meerwaarde omdat daar zo veel belangrijke elementen voor de maatschappij samenkomen.’ Ze ziet daarbij zelfs een rol voor de landbouw.

Janna Mud (63) kwam begin 1989 in dienst bij de Vervoersbond om te werken aan het toenmalige project FNV 2000. Na een periode bij scholingsorganisatie FNV Formaat werd zij in februari 2000 regiobestuurder bij FNV Bouw. ‘De bouw’, zegt ze, ‘is echt mijn sector geworden. Er is altijd wat te doen, zijn producten zijn uiterst relevant voor de samenleving en je ziet heel concreet wat er tot stand komt. De vaktrots bij de mensen die er werken is terecht heel groot.’ Mud klom bij de bond op tot regiochef en werd, na de fusie waarbij de ongedeelde FNV tot stand kwam, hoofd van de sector Bouwen & Wonen. Na een dienstverband van 33 jaar vindt ze het tijd om de bakens te verzetten. ‘Ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad bij de bond maar het was wel razend druk.’ Ze gaat zich de komende maanden - met minder mailtjes, een legere agenda en meer tijd voor haar moeder - oriënteren op wat ze nog wil gaan doen.

OMIJKEN NAAR ELKAAR

Ze gaat de collega’s wel missen, zegt ze. ‘Het team Bouwen & Wonen ademt echt wat ik noem een bouwsfeer. Wat dat is? Een mix van saamhorigheid, collegialiteit, plezier in het werk en warmte. Het zit vaak in de kleine dingen; omkijken naar elkaar. Ik hoop dat de club dat de komende tijd weet vast te houden.’

GROTE UITDAGINGEN

Over hoogte- en dieptepunten in haar bondscarrière moet ze even diep nadenken want er was zoveel. Heel spannend was de lange bouwstaking van 2002. Na het vastlopen van het cao-overleg brak toen een staking uit, waardoor 224 duizend arbeidsdagen verloren gingen. Voor het welslagen van die acties waren Mud en haar collega-regiobestuurders dag en nacht in touw. Haar tijd als regiohoofd werd gekenmerkt door de economische crisis die grote werkloosheid met zich meebracht. De crisis joeg honderdduizend mensen de bouw uit. Velen van hen keerden nooit terug, zodat er nu een tekort aan arbeidskrachten is.

Mud: ‘De bouw staat voor grote uitdagingen. Er moeten enorme aantallen woningen worden gebouwd. De vraag is: wie gaan dat werk doen en tegen welke arbeidsvoorwaarden?’ Daarnaast is het van belang dat de centrale regie voor de bouw terugkeert, bijvoorbeeld door het creëren van een ministerie van Bouwen, Wonen en Klimaat. Daar pleitte Mud het afgelopen jaar voor en dat idee vond veel weerklank. Ze zegt: ‘Bouwen, wonen en klimaat horen bij elkaar. Het beleid dat nu op die terreinen wordt gevoerd is veel te versnipperd en de regelgeving is te ingewikkeld. Een bewindspersoon moet daar sturend in optreden. En als het gaat om de woningbouw zou ik graag een deal zien tussen de regering en de woningcorporaties. We moeten voorkomen dat projectontwikkelaars ermee vandoor gaan.’

SOCIALE INNOVATIE

Mud heeft zich in haar jaren als sectorhoofd onder meer beziggehouden met innovatie in de bedrijfstak. ‘De bouw wordt vaak geassocieerd met zware arbeidsomstandigheden en werken in weer en wind. Maar er is ook een andere kant. De bedrijfstak biedt ook hoogwaardig werk en technologische vernieuwingen waarvoor goed opgeleide mensen op alle niveaus nodig zijn. Daar is de dimensie bijgekomen van de energietransitie en het klimaat. Ook daarvoor zijn nieuwe technieken en werkwijzen nodig.’ Mud heeft daarbij altijd de nadruk gelegd op het feit dat technologische innovatie hand in hand dient te gaan met sociale innovatie. ‘Dat hoort een twee-eenheid te zijn. Werknemers moeten kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen in de bedrijven over werk en arbeidsomstandigheden. Dat komt alle partijen ten goede. We hebben daar zelfs een sociale-innovatieprijs voor in het leven geroepen. Er gebeurt op dat gebied ook wel veel, al gaat het mij te langzaam.’

Een positieve ontwikkeling vindt Mud de activiteiten van de sector Bouwen & Wonen om werknemers in het uitvoerend, technisch en administratief (UTA) werk meer bij de bond te betrekken. ‘Het gaat daarbij om vaak relatief jonge, goed opgeleide mensen. Die willen we er graag bij hebben. Ik ben blij dat ons UTA-project aanslaat.’

GEBOUWDE OMGEVING

Als sleutelbegrip voor de nabije toekomst noemt Mud de gebouwde omgeving. ’Daarin komen veel voor de samenleving belangrijke elementen samen: woningbouw, leefomgeving, ruimtelijke ordening, energie, het klimaat. Die dwarsverbanden moeten we als FNV opzoeken want die kunnen elkaar over en weer versterken. Alle geledingen van de FNV kunnen daarbij worden betrokken. Het gaat om arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsmarkt, scholing en beleid, zowel landelijk als decentraal. Ook voor de landbouw zie ik een rol. Boeren die met hun bedrijf een stap terug moeten doen vanwege de stikstofproblematiek, kunnen overstappen op het produceren van groene grondstof voor de bouw. Vlas bijvoorbeeld kan uitstekend dienstdoen als isolatiemateriaal. Dat gebeurt nu op kleine schaal maar het kan de agrarische sector nieuw perspectief bieden’.

'BOEREN KUNNEN OVERSTAPPEN OP PRODUCTIE VAN GROENE GRONDSTOF VOOR DE BOUW'

Deel deze pagina