WOONBELEID

FNV KIEST VOOR WONEN

Kaderleden: te veel mis met het woonbeleid

Tekst Peter van der Aa Beeld ANP

De sloop van de Tweebosbuurt in Rotterdam. Het protest van de bewoners had geen resultaat.

'ER ZIJN PLANNEN GEMAAKT VOOR DE BUURT MAAR NIET MÉT DE BUURT'

De FNV moet zich meer bemoeien met woonbeleid. Dat vinden kaderleden uit de sector Bouwen & Wonen, FNV Lokaal en Young & United die de handen ineen hebben geslagen. Ze vormen het netwerk 'FNV kiest voor wonen' dat de landelijke en lokale politiek moet overtuigen van het recht op goede huisvesting voor iedereen. Want er gaat te veel mis in Nederland.

Een belangrijke aanleiding voor het wonen-initiatief van de kaderleden zijn de recente gebeurtenissen rond de Tweebosbuurt in Rotterdam. Daar wordt een woonwijk van woningcorporatie Vestia met 524 sociale huurwoningen gesloopt om plaats te maken voor 240 nieuwe, dure huizen. Buiten het sloopgebied komen 137 sociale huurwoningen terug. Door die operatie verdwijnt niet alleen betaalbare woonruimte maar ook de sociale cohesie die in deze buurt sterk en belangrijk was. De bewoners kwamen dan ook luidkeels in opstand maar wisten de sloophamer niet tegen te houden.

VOLDONGEN FEIT

Mustapha Eaisaouiyen is een van de bewoners van de Tweebosbuurt en tevens actief voor FNV Lokaal. Hij zegt: ‘Rotterdam heeft het helemaal verkeerd aangepakt. De gemeente wil met haar beleid de samenstelling van de wijk veranderen. Er zijn van achter een bureau plannen gemaakt voor de buurt maar niet mét de buurt. De bewoners zijn daar nu de dupe van. Mensen raken ontworteld, ouderen worden weggejaagd uit hun veilige omgeving en kinderen worden opgezadeld met heimwee. Vroeger was Rotterdam een voorloper in participatie. Dat is helemaal verdwenen. Nu is het voldongen feit: dit is het plan, dat gaan we uitvoeren en als u niet meewerkt zien we u bij de rechter.’

STEUN VAN DE VN

FNV Lokaal is solidair met de bewoners, doet mee aan het protest, organiseert discussieavonden en gaat in gesprek met de politieke partijen om ze erop te wijzen dat mensen recht hebben op fatsoenlijke en betaalbare huisvesting. Uit onverwachte hoek komt belangrijke bijval. De Verenigde Naties hebben de gemeente Rotterdam in een brief laten weten dat haar beleid mogelijk in strijd is met het mensenrecht op passende huisvesting. Vijf VN-rapporteurs op het gebied van huisvesting, ontwikkeling, armoede, rechten van minderheden en migranten hebben de brief opgesteld.

VERBINDING VINDEN

Het kan ook anders. Naast Mustapha Eaisaouiyen en andere kaderleden is vanuit de branchegroep Woondiensten ook Aafke Postma betrokken bij de werkgroep ‘FNV kiest voor wonen’. Zij was zestien jaar lang werkzaam bij een woningcorporatie in Friesland. Toen in de branchegroep het idee op tafel kwam om van woonbeleid een speerpunt te maken, wilde zij daar graag aan meedoen.

Postma: ‘Bij ons gaat het anders toe dan in Rotterdam. Wij kennen in Friesland ook stedelijke vernieuwing maar we zijn erin geslaagd verbinding met elkaar te vinden. Hier krijgen de medewerkers van de corporatie en de gemeente ruimte en tijd om bewoners in een vroeg stadium bij plannen voor wijkvernieuwing te betrekken. Er wordt ook gekozen voor een bredere aanpak. Gekeken wordt naar leefbaarheid en hoe bewoners van de wijk meer kansen kunnen krijgen om mee te doen in de maatschappij. Dat begint met meedenken over de plannen voor de wijk.’

MILJARDEN NODIG

‘FNV kiest voor wonen’ wil niet op de stoel van bijvoorbeeld de Woonbond gaan zitten. De werkgroep zoekt naar belangrijke thema’s waar wonen, werk en inkomen samenkomen. Wonen, zo is de gedachte, is een grondrecht. Een goede woonsituatie is een voorwaarde om te kunnen werken, studeren, jezelf te ontplooien en goede kansen te krijgen. Er liggen grote uitdagingen in de volkshuisvesting. Postma en Eaisaouiyen zijn ervan overtuigd dat naast nieuwbouw ook miljarden nodig zijn om de bestaande woningvoorraad op te knappen en te verduurzamen.

egelijkertijd moeten er voldoende vakmensen zijn om dat werk uit te voeren. Goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden zijn daarbij voor de FNV belangrijke uitgangspunten. Maar ook menswaardige huisvesting voor arbeidsmigranten. De FNV moet in al die opzichten een partner worden voor bouwers, corporaties en andere betrokkenen.

MARKTWERKING TE GROOT

De marktwerking in huisvesting is te groot geworden, vindt de werkgroep. Daardoor zijn er steeds minder betaalbare woningen. Veel huishoudens kunnen hun woonlasten nog maar amper betalen. Dat maakt ze kwetsbaar. Als wonen ook maar iets duurder wordt of als een deel van hun inkomen wegvalt, komen ze in de problemen. De kaderleden werken aan een checklist die inzoomt op de thema’s wonen, werken en inkomen. Daarmee kunnen de afdelingen van FNV Lokaal naar de plaatselijke politieke partijen met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Voor de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen voorjaar is ook al een webinar georganiseerd over de landelijke politiek en het woonbeleid.

De werkgroep wil een stevig netwerk bouwen dat zich bezighoudt met de huisvestingsproblematiek. De plannen zijn uitgewerkt en worden nu voorgelegd aan het ledenparlement en het dagelijks bestuur van de FNV met de bedoeling ‘kiezen voor wonen’ in het vakbondsbeleid te verankeren.

'DE MARKTWERKING IN HUISVESTING IS TE GROOT GEWORDEN’

Deel deze pagina