ZOMERCAMPAGNE IN MEUBEL- EN HOUTSECTOR

FNV LEGT CONTACT MET JONGEREN

Jongeren in de meubel- en houtsector kregen in de zomer bezoek van de FNV. De bond wilde de jonge werknemers kennis laten maken met het werk van de FNV en tevens horen wat er onder hen leeft.

De zomercampagne werd georganiseerd in samenwerking tussen de sector Bouwen & Wonen, Bureau Gastlessen en FNV Young. In de maanden juli en augustus gingen gastlesdocenten met bestuurders en consulenten op pad om jongeren te ontmoeten die werken bij meubel- en houtbedrijven. De FNV vertelde bij die ontmoetingen over het werk van de vakbond en probeerde jongeren te betrekken bij de bond. Zo werden meubelfabrieken bezocht en bedrijven in de houthandel, de timmerindustrie, de houtverwerkende industrie en de groothandel in bouwmaterialen. Tijdens de bedrijfsbezoeken werden meteen al 32 werknemers als nieuwe leden ingeschreven. Dat zullen er meer worden want de bond blijft contact houden met de jongeren in de meubel- en houtsector.