EERDER STOPPENMET PENSIOEN NA 45 JAAR WERKEN: DA
T KAN!

Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) heeft berekend dat het mogelijk is om werknemers in de bouw na 45 jaar te laten stoppen met werken. FNV Bouwen & Wonen is daar blij mee. 'Dat staat hoog op onze agenda' zegt bestuurder en cao-onderhandelaar Hans Crombeen.

Het EIB deed, in opdracht van de bij de bouw-cao betrokken partijen, onderzoek naar de mogelijkheid om mensen met een arbeidsverleden van 45 jaar in een zwaar beroep eerder met werken te laten stoppen. Werknemers in de bouw en aanverwante sectoren hebben daar grote behoefte aan. De resultaten van het onderzoek werden begin november gepresenteerd op de bijeenkomst ‘Op naar een flexibele, sociale AOW’ in Den Haag. Volgens het EIB kan in Nederland, net als in andere EU-lidstaten, de pensioenleeftijd meer worden afgestemd op het arbeidsverleden. Dat is ook afgesproken in het pensioenakkoord. Het EIB laat nu goed onderbouwd zien dat het zeker mogelijk is.


700 miljoen

Als iedereen na 45 jaar werken vervroegd zou uittreden zou dat volgens de berekeningen van het instituut per jaar 8,6 miljard euro kosten. Maar als die mogelijkheid wordt beperkt tot werknemers met een zwaar beroep gaat het nog om een kleine 700 miloen euro. De op de bijeenkomst aanwezige politici werd gevraagd te bepleiten dat er zo snel mogelijk een wettelijke regeling komt. Die kan dan door werkgevers en werknemers in de cao worden uitgewerkt. FNV Bouwen & Wonen heeft veel actie gevoerd om te bereiken dat werknemers in de bouw tijdig van hun pensioen kunnen gaan genieten. Ook de werkgevers raakten daarvan overtuigd. Vandaar de gezamenlijke opdracht aan het EIB. De FNV is tevreden over de uitkomst en wil er snel werk van maken.

[Foto: Martin de Bouter]