FNV werkt actief mee aan het duurzamer maken van woningen en gebouwen

Er wordt in Nederland hard gewerkt aan de verduurzaming van huizen en gebouwen. Het kabinet wil haast maken met het aardgasvrij maken van honderdduizenden woningen. Wij leveren daar als FNV een actieve bijdrage aan. Bestuurder Theo van der Werf zit in het landelijk kernteam.

Veel nieuwe wijken worden al aardgasvrij opgeleverd. Voor het einde van deze regeerperiode wil het kabinet bovendien 30 duizend tot 50 duizend extra woningen onder handen nemen. Naarmate de verduurzamingsmarkt zich ontwikkelt, moet dat tempo naar 200 duizend huizen per jaar, wat nodig is om in de 30 jaar tot 2050 de gehele woningvoorraad in ons land te verduurzamen.


Wij werken hier aan mee

Dat is een enorme opgave waar veel partijen landelijk en regionaal bij betrokken zijn: overheid, onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties.

Ook de FNV levert een actieve bijdrage om deze doelstelling waar te maken.


De bond staat voor een ambitieus klimaatbeleid en maakt zich sterk voor verdere energiebesparing, hergebruik van grondstoffen en gebruik van duurzame energiebronnen. Tegelijkertijd behartigt de FNV de belangen van zijn leden en zet in op inkomenszekerheid, echte groene banen en kwaliteit van werk.


Van der Werf heeft een bewakingsrol

Namens de sector Bouwen & Wonen maakt bestuurder Theo van der Werf deel uit van een landelijke kernteam dat zich bezighoudt met de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat er voldoende vakkrachten zijn om de energietransitie tot stand te brengen.

Welke initiatieven zijn hiervoor nodig op de regionale arbeidsmarkt? Wat is er nodig aan scholing van werknemers? Wat betekent de energietransitie voor onderwijsprogramma’s? Wat kunnen we leren van de innovaties in de werkprocessen?


In het kernteam heeft Van der Werf ook een bewakingsrol. Vindt de transitie op een sociaal verantwoorde manier plaats? Worden de juiste arbeidsvoorwaarden toegepast? Werken mensen op een veilige en gezonde manier? Krijgen ook werkzoekenden met enige afstand tot de arbeidsmarkt een eerlijke kans?


Vijf wijken zijn pilotgebied

Er zijn door de overheid 27 gemeenten aangewezen om te starten met het aardgasvrij maken van wijken. Vanuit het kernteam zijn vijf pilotgebieden geselecteerd, waar in eerste instantie op wordt ingezoomd om te leren wat daar op lokaal niveau gebeurt om de energietransitie te realiseren. De opgedane kennis wordt gedeeld met andere wijken om een versnelling van de transitie te bevorderen.


Het gaat om de volgende wijken:

  • Purmerend Overwhere Zuid
  • Hengelo Nijverheid
  • Rotterdam Pendrecht
  • Utrecht Overvecht Noord
  • Groningen Paddepoel Selwerd


Meer weten? Neem contact op met Theo van der Werf (theo.vanderwerf@fnv.nl).

Zo maken mensen de transitie

Voor een tijdige, eerlijke en betaalbare transitie is een hechte samenwerking van partijen nodig in de wijk, die zich richt op extra vakkrachten, permanente ontwikkeling, aantrekkelijk werk en lerend vermogen over wijken heen.


In de Oude weg stemmen ze nauwelijks af
In de illustratie ‘Zo maken mensen de transitie’ hierboven zie je hoe dat zou kunnen. Op de plaat wordt de ‘oude situatie' (hoe gaat het nu?) vergeleken met de ‘nieuwe situatie’ (wat willen we?). In de Oude weg zien de bewoners hoeveel verschillende vakkrachten vanuit diverse bedrijven hun werk onafhankelijk van elkaar uitvoeren.

De vakkrachten stemmen nauwelijks met elkaar af, waardoor het werk veel tijd in beslag neemt en woningen soms meerdere keren onder handen worden genomen. Dat is weinig kostenefficiënt en leidt soms tot kwaliteitsverlies. Bovendien is het voor de bewoners frustrerend.


Nieuwe straat: bewoners zijn erbij betrokken

In de Nieuwe straat zien we dat de bewoners betrokken worden bij de verduurzaming van de woningen. De verschillende partners in de wijk stemmen hun werkzaamheden onderling af en denken samen na over de inzet van mensen en nieuwe technologie. Daardoor is de

productiviteit hoger, met behoud van kwaliteit. Het gaat in die afstemming niet alleen over nieuwe technieken, maar (vooral) ook over de aanpassing van werkprocessen in de keten en ontwikkeling van nieuwe vaardigheden van vakkrachten. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.


Wijkcentrum met info voor iedereen

Daarnaast is er een wijkcentrum waar iedereen informatie kan krijgen, kan meedenken over de aanpak en zo mogelijk zelfs kan bijdragen aan de werkzaamheden. Wellicht biedt dat kansen voor werkzoekenden.