GEMENGD BEDRIJF

KORT NIEUWS

PENSIOENEN
NIET GEKORT

Veruit de meeste pensioenen worden volgend jaar niet gekort. De FNV had daar bij minister Koolmees op aangedrongen.

NIEUWE CAO WOONDIENSTEN

Er is een nieuwe cao voor werknemers bij woningcorporaties. Die loopt van 1 januari 2019 tot 31 december 2020.

WONINGBOUW BLIJFT ACHTER

Nederland krijgt er in 2020 bij lange na niet het aantal woningen bij dat het kabinet had toegezegd.

GOED NIEUWS VOOR ZZP'ERS

De nieuwe cao voor architecten, die onlangs algemeen verbindend werd verklaard, heeft iets nieuws dat van groot belang is voor zzp'ers. Als zelfstandigen een te laag tarief hanteren, moet de opdrachtgever dat melden.

B0UW BLIJFT ONVEILIG

Het blijft tobben met de veiligheid in de bouw. De inspectie SZW legde in een jaar tijd 830 bouwwerken stil vanwege acuut gevaar. In totaal werden 1076 ernstige overtredingen geconstateerd. Schokkende cijfers, vindt FNV Bouwen & Wonen.