FNV-CONSULENTEN BEVORDEREN VEILIG EN GEZOND WERK IN DE SCHILDERSSECTOR

SOPHIE KOOL: 'ALS WE DOORVRAGEN KOMT HET ECHTE VERHAAL'

Het zal veel schilders niet zijn ontgaan: drie speciale consulenten van FNV Bouwen & Wonen zijn in hun sector actief en timmeren flink aan de weg. Ze proberen het werk veiliger en gezonder te maken. Dat is hard nodig.

Medio vorig jaar lanceerde FNV Bouwen & Wonen een project voor veilig en gezond werken in de schilders- en onderhoudssector. Dat past bij het streven van de bond om werknemers duurzaam inzetbaar te maken, zodat ze gezond de eindstreep van hun werkzame leven halen. Sophie Kool, Hacer Göktekin en Salim El Aater werden aangetrokken als consulent en gingen enthousiast aan het werk. In de afgelopen anderhalf jaar ontplooiden ze tal van activiteiten om werknemers op het spoor te zetten van goede arbeidsomstandigheden. In een tijd waarin de werkdruk alsmaar toeneemt kan de oplettendheid in het gedrang komen. En een ongeluk zit in het spreekwoordelijke kleine hoekje. Daar komt het drietal op hun tocht langs de schilders genoeg voorbeelden van tegen, zoals het trieste verhaal van Frans (zie kader hieronder).

ZICHTBAAR WORDEN

Om de werknemers van hun doelgroep te bereiken, bezoeken de consulenten werkplekken, schaftketen en gaan zelfs op huisbezoek. Ze geven daarnaast gastlessen bij de vakopleidingen. In de zomer werd een hittecampagne gevoerd om schilders te wijzen op de gevaren van uv-straling en hoe ze zich daartegen kunnen beschermen. ‘We proberen zo op alle mogelijke manieren zichtbaar te worden in de sector’, vertelt Sophie Kool. ‘Helaas heeft de coronacrisis na verloop van tijd een andere wending gegeven aan ons werk. We hebben daardoor nog intensiever dan voorheen naar de telefoon gegrepen om met mensen in contact te komen. Aan de hand van onze ledenlijst bellen we de mensen systematisch op om kennis te maken, te vragen hoe het met ze gaat en te informeren of we iets voor ze kunnen doen.’

HET ECHTE VERHAAL

Dat contact met de bond wordt door de meeste schilders als plezierig ervaren. ‘Meestal niet meteen’, vertelt Sophie. ‘Als we bellen, moeten ze vaak eerst een drempel over. Als ze hebben gezegd dat ze niet zoveel tijd hebben en dat op hun werk alles prima in orde is en we vragen dóór, dan komt in veel gevallen pas het echte verhaal. En dan vinden ze het prettig dat ze het aan ons kwijt kunnen en ze zijn blij met de tips en de hulp die we aanbieden.’

DUURZAAM INZETBAAR

Naast het fysieke en telefonische contact sturen de consulenten elke twee maanden per post of per mail een nieuwsbrief naar de leden met actuele informatie. Bijvoorbeeld over Mijn Carrière, een fonds voor schilders en aanverwante vaklieden om subsidie aan te vragen voor adviesgesprekken, loopbaantrajecten en scholing. Ook dat sluit nauw aan bij het streven om werknemers duurzaam inzetbaar te maken. Of over de nieuwe schilders app die de bond heeft ontwikkeld en waarmee snel gecheckt kan worden of het weer zich leent voor uitvoerend schilderwerk en die daarnaast tips geeft voor gezond en veilig werk.

EERDER STOPPEN

De consulenten merken dat het de schilders opvalt dat de cao is verslechterd. Dat komt omdat de werkgevers met de FNV niet tot nieuwe cao-afspraken konden komen. Enkele jaren geleden zijn ze daarom naar de Landelijke Belangen Vereniging (LBV) gestapt om met hen een cao af te sluiten. ‘De FNV probeert toch weer aan de onderhandelingstafel te komen’, zegt Sophie. ‘Dat is superbelangrijk voor de werknemers. In de bouw-cao is nu bijvoorbeeld geregeld dat mensen met een zwaar beroep eerder kunnen stoppen met werken. Dat willen we voor de schilders ook. Maar de FNV is nodig om dat af te dwingen. Daar proberen we de werknemers bewust van te maken, zodat die er bij hun werkgevers op aandringen om de cao weer door een echte bond te laten afsluiten.’

CONTACT

Eind mei 2021 zitten de twee jaar erop die zijn uitgetrokken voor het project Gezond en veilig werken voor de schilders. Werknemers die in contact willen komen met de consulenten kunnen hun vragen of opmerkingen kwijt op: schilders@fnv.nl.

VERWOESTENDE VAL IN TRAPPENHUIS

‘In één seconde kan je leven veranderen in een nachtmerrie’, zegt Frans van Vliet. Het overkwam de toen 48-jarige schilder uit Leiden in januari 2016.

Zijn baas had gevraagd of hij een collega wilde helpen bij een klus in een trappenhuis. Maar natuurlijk! De rolverdeling was dat Van Vliet de ladder op zou gaan terwijl de collega die zou vasthouden. Maar toen de schilder met verf en kwast naar boven was geklommen, liep zijn collega even weg om iets te pakken. De ladder ging schuiven en Van Vliet donderde in het trappenhuis naar beneden. ‘Ik was even helemaal van de wereld want ik heb niet alles meegekregen wat er toen gebeurde’, vertelt de nu 53-jarige Leidenaar, die met de ambulance naar het ziekenhuis werd vervoerd. Daar werd de schade vastgesteld: nek, schouder, stuitbeen, meerdere ribben, allemaal gebroken. En zijn bekken zelfs op vijf plaatsen. Na een verblijf in het ziekenhuis moest hij bijna vijf maanden herstellen in een revalidatiecentrum. Van Vliet: ‘Daarna ben ik weer gaan werken maar dat ging niet en ik werd weggestuurd. Na opnieuw een poos revalideren heb ik het nogmaals geprobeerd maar het zat er niet meer in. Sindsdien zit ik thuis. Dat is heel zuur want ik ben nog veel te jong en schilderen was echt mijn passie.’ Van Vliet heeft levenslang door het ongeval. Het gaat niet goed met hem. Hij loopt slecht, kan bijna niet zitten en leeft op morfine. ‘Heel moeilijk allemaal’, verzucht hij. ‘Lastig om mee om te gaan. Daarom loop ik ook bij een psycholoog.’ Wat het nog moeilijker voor hem maakte, was dat de collega later tegenover de arbeidsinspectie ontkende dat hij bij de ladder was weggelopen. ‘Zielig hoor’, vindt Van Vliet. Zijn werkgever heeft wel de aansprakelijkheid inmiddels erkend maar de schadevergoedingsprocedure, waarin de FNV Van Vliet ondersteunt, loopt nu, vijf jaar later, nog steeds. Hoe hij zijn dagen doorkomt? ‘De psycholoog heeft me aangeraden een hond te nemen. En ik heb een scootmobiel om hem uit te laten’. (Naam en woonplaats zijn op verzoek van de schilder veranderd.)

Deel deze pagina