COLUMN JANNY

DE BOUW MOET VEILIGER

Janny Bax (Eindhoven, 1958) was jarenlang in dienst bij de overheid in verschillende functies tot zij in 2016 bij de FNV in dienst kwam als beleidsadviseur. Na een interne opleiding daartoe werd zij in november 2019 vakbondsbestuurder.

Beeld Martin de Bouter

We weten het allemaal. Zo'n 30 procent van alle dodelijke bedrijfsongevallen in Nederland komt voor rekening van de bouw. De sector steekt daarmee met kop en schouders boven andere sectoren uit. Van 2016 tot 2020 waren er elk jaar zestien tot twintig dodelijke ongevallen in de bouw. Elke maand dus meer dan één man, vrouw, vader, moeder, broer of zus die ’s ochtends van huis vertrekt maar nooit weerkeert. Laat dat eens even op je inwerken voor je verder leest. Onlangs beloofden 181 directeuren van bedrijven niet langer de aandeelhoudersbelangen voorop te stellen, maar oog te hebben voor ieders belang. Recent onderzoek toont aan dat de aandeelhoudersbelangen nog steeds voorrang krijgen op die van werknemers, samenwerkingspartners en andere betrokkenen. Maar dat ging om Amerikanen, dus om Angelsaksen. Wij, Rijnlanders doen dingen anders. In plaats van alle ruimte aan de vrije markt te geven, leggen wij de nadruk op samenwerken. En voor ons zijn naast geld ook andere waarden, zoals solidariteit en kwaliteit, belangrijk. Waar de Angelsaksen vinden dat de overheid zich zoveel mogelijk afzijdig moet houden, willen wij graag een overheid die het algemeen belang in de gaten houdt. Wij Rijnlanders doen het dus anders, maar doen we het ook beter? In de Nederlandse bouw wil men de veiligheid vergroten door bij aanbestedingen het werken volgens de NEN Veiligheidsladder verplicht te stellen. Deze ‘Veiligheid in Aanbesteding’ (ViA) zou op 1 januari 2021 worden ingevoerd, maar is vanwege corona een jaar uitgesteld. Dat is toch niet te bevatten!

Het Protocol Veilig Doorwerken dat in maart is opgesteld door de werkgevers- en werknemersorganisaties volgt de richtlijnen van het RIVM en heeft ervoor gezorgd dat coronaproof kon worden doorgewerkt in de bouw en infra. Zo werd voorkomen dat werk moest worden gestaakt. We hebben allemaal geklapt voor onze zorgmedewerkers. En terecht. Maar laten we vooral niet vergeten dat ook ‘onze jongens in de bouw’ recht hebben op applaus. Zij hebben tijdens corona gewoon doorgebuffeld. Zij zijn het die ervoor hebben gezorgd dat de bouw niet stil kwam te liggen, zij en niemand anders. Zij verdienen ons respect. Dat kunnen we ze geven door voor een veilige werkomgeving te zorgen. De FNV vindt dat ‘Veiligheid in Aanbesteding’ met voortvarendheid moet worden opgepakt en dat er geen enkele reden is het op de lange baan te schuiven. Het jaarlijkse dodental duldt geen uitstel.

Deel deze pagina