WERKEN EN WONEN

'MASTERPLAN NODIG OM BOUW TE REDDEN'

FNV wil regie van vakminister

Tekst Peter van der Aa/Erna Bosschart Beeld Martin de Bouter

JANNA MUD: 'MAAK EEN EIND AAN DE VERSNIPPERING'

Stikstof, PFAS, corona. De bouw wordt getroffen door de ene crisis na de andere terwijl de regie ontbreekt om de vraagstukken die er zijn gestructureerd aan te pakken. De toekomst van bouwen en wonen ziet er zorgelijk uit, tenzij er snel door alle betrokken partijen wordt samengewerkt onder een stevige, centrale regie. Janna Mud, sectorhoofd Bouwen & Wonen van de FNV, pleit in dat kader voor een vakminister die voortvarend de leiding neemt.

Nederland heeft grote behoefte aan honderdduizenden nieuwe woningen. En nog veel meer huizen moeten worden verduurzaamd als onderdeel van de klimaatmaatregelen. Janna Mud: ‘Maar daar komt weinig van terecht als het bouw- en huisvestingsbeleid zo versnipperd blijft als het nu is. Iedereen kent de problemen waar Nederland mee worstelt op het gebied van huisvesting. Er liggen nota’s, er worden noodklokken geluid en er zijn overal kleine initiatieven.’

PROJECTMATIG AAN DE SLAG

Maar daar blijft het bij vindt Mud: ‘Er is nog geen begin van een krachtige aanpak. Wat we nodig hebben is een masterplan. We hadden ooit een staatssecretaris van volkshuisvesting die als motto had: in gelul kun je niet wonen. Dat zeg ik hem vandaag na. We moeten projectmatig aan de slag. En gauw. Maak een einde aan de versnippering. Verzamel alle partijen die bij de bouw betrokken zijn en maak samen een plan voor de middellange termijn. Wat hebben we nodig aan huizen, aan ombouw van kantoren, aan infrastructuur? En zet dat plan om in concrete projecten.’

NIET DEZELFDE FOUT MAKEN

Een andere bottleneck is het vinden van gekwalificeerd personeel. Tijdens de vorige crises in 2008 zijn werknemers in de bouw massaal ontslagen. Velen hebben de bouwsector verlaten. Mud waarschuwt dat we die fout niet opnieuw moeten maken: ‘Voor corona konden we de mensen al niet aanslepen en de vraag blijft groot, weten we inmiddels. En als die vaklieden er niet meer zijn, wie doet dan dat werk waar onze samenleving zo naar snakt? Ik maak me daar echt grote zorgen over. Als we het nu laten sloffen, zitten we morgen weer met de handen in het haar.’

OVER GRENZEN HEENKIJKEN

Aan dat proces zou in de visie van Mud centraal leiding moeten worden gegeven. Dat kan een taak zijn voor een minister van Wonen, Bouwen en Omgeving. Dat idee moet worden betrokken bij de formatie van een nieuw kabinet komend voorjaar. En ook moeten partijen bereid zijn verder te kijken dan hun eigen grenzen. ‘Als je bijvoorbeeld denkt aan terugdringing van CO2, de vergroening van de sector, de verduurzaming van de woningvoorraad dan moet onze bedrijfstak drastisch innoveren. En wel op grote schaal, zodat oplossingen betaalbaar zijn. Dat kunnen we niet alleen. We moeten over onze eigen grenzen durven heenkijken. Want problemen in de ene sector zouden wel eens de oplossing kunnen zijn voor die van de andere sector. Boeren die anders moeten boeren en materialen die de bouw nodig heeft voor isolatie of productie van woningen. Als er bijvoorbeeld vlas verbouwd wordt waarin CO2 wordt opgeslagen, kun je daarvan isolatiemateriaal maken om woningen te verduurzamen. En zo zijn er veel meer voorbeelden.’

MULTI-SECTORAAL MASTERPLAN

Mud vindt dat je de keten langer moet maken. ‘Als je weet dat er zulke opgaven aankomen, wil je ook de juiste kennis hebben. Je hebt opleidingen nodig die aansluiten bij die nieuwe behoefte en mensen die die opleidingen volgen. Dit gestructureerd aanpakken vraagt van ons dat we samenwerken vanuit verschillende disciplines. Hoe mooi zou het zijn als we een conglomeraat hebben van partijen van voldoende schaalgrootte die willen innoveren en samen aan de slag gaan. Dan verzinnen we oplossingen die ook toepasbaar zijn, betaalbaar en breed inzetbaar. In plaats van versnipperd te blijven werken aan vraagstukken die ons allemaal raken. Daarom willen wij graag met geïnteresseerde partijen in 2021 een eerste bijeenkomst organiseren om te komen tot een multi-sectoraal masterplan.’

WONINGNOOD ECHT AANPAKKEN

Een masterplan voor de bouw daar wordt heel Nederland beter van, aldus het sectorhoofd Bouwen & Wonen: ‘We pakken eindelijk de woningnood eens echt aan, ondertussen brengen we klimaatdoelstellingen dichterbij, we innoveren en we houden werkgelegenheid en vakmanschap overeind.’

'WE MOETEN VERDER KIJKEN DAN DE EIGEN SECTOR'

Deel deze pagina