VOORWOORD

VAKBONDSWERK IN TIJDEN VAN CORONA

Wat een bizar jaar staan we op het punt om af te sluiten! Het coronavirus hield de hele wereld in zijn greep en veroorzaakte onnoemelijk veel leed en schade. Het openbare leven raakte ook in ons land danig verstoord en veel sectoren vielen compleet stil. In ons werkgebied was de tentoonstellingsbouw daarvan een treffend voorbeeld. Andere sectoren werkten wel door maar met inachtneming van strenge voorzorgsmaatregelen. De FNV speelde een grote rol bij het ontwerpen en steeds actualiseren van de doorwerkprotocollen om de gezondheid en veiligheid van de werknemers te bewaken. Op de valreep van het jaar is er gelukkig uitzicht op de goedkeuring van vaccins waarmee we proberen het monster te lijf te gaan.

CAO-ONDERHANDELINGEN

Het vakbondswerk ging zoveel mogelijk door, zij het natuurlijk volgens de richtlijnen van het RIVM. Dat had onder meer als gevolg dat in diverse

sectoren het cao-overleg stagneerde of trager verliep dan ons lief was. Werkgevers speelden daarbij niet altijd een zuiver spel. Bijvoorbeeld in de houtsectoren grepen ze de pandemie aan om verslechteringen in de arbeidsvoorwaarden te bepleiten. Hun klaagzangen waren soms aantoonbaar onjuist. Inzet vragen aan je werknemers aan de ene kant vergt ook waardering tonen aan de andere kant. De FNV sluit natuurlijk geen slechte cao’s af en we gaan in overleg met onze leden over de vraag wat ons nu te doen staat. Het was niet alles kommer en kwel. We wisten ook mooie resultaten binnen te halen. In de bouw- en de afbouwsector kwam bijvoorbeeld de zwaarwerkregeling tot stand waardoor werknemers in zware beroepen eerder kunnen stoppen met werken. De voorlichting over de regeling is in volle gang en de eerste mensen hebben al te horen gekregen dat ze er gebruik van kunnen maken. Daarmee is een grote wens van ons in vervulling gegaan.

HET LEVEN TEN GOEDE

Dit surrealistische jaar komt binnenkort ten einde. De feestdagen zullen voor de meesten van ons wat minder feestelijk verlopen dan we gewend zijn. Maar we proberen er toch het beste van te maken. De traditionele ‘beste wensen’ bij de jaarwisseling zullen, denk ik, bewuster en meer gemeend zijn dan anders, zeker als we elkaar een goede gezondheid wensen. Dat doe ik bij deze ook aan het adres van onze leden en hun geliefden. In de hoop dat komend jaar het leven weer ten goede keert.

Janna Mud, sectorhoofd Bouwen & Wonen

Deel deze pagina