HOUTHANDEL

PONTMEYER MOET GROEP WERKNEMERS FLINK NABETALEN

FNV wint juridische strijd

Tekst Peter van der Aa Beeld Martin de Bouter

Houthandel PontMeyer moet stevig in de geldbuidel tasten. Het gerechtshof in Den Haag bepaalde onlangs, na een lange juridische procedure, dat de onderneming ten onrechte cao-verhogingen en eenmalige uitkeringen onthield aan een groep werknemers. De FNV had de zaak aangespannen namens haar leden.

PontMeyer hanteert de cao Houthandel. Ook de werknemers met een loon boven de hoogste cao-schaal ontvingen vroeger altijd de loonsverhogingen en eenmalige uitkeringen die in de cao werden overeengekomen. In 2012 besloot het concern van dat automatisme af te stappen en de verhoging voor de betreffende werknemers afhankelijk te maken van een individuele beoordeling van hun functioneren. De centrale ondernemingsraad ging daarmee akkoord maar de FNV werd gepasseerd. De bond was boos omdat het volgens hem hier ging om een eenzijdige verandering van de arbeidsvoorwaarden en stapte naar de rechter.

GEWELDIG NIEUWS

Na langdurig juridisch getouwtrek wees het gerechtshof in Den Haag arrest en stelde de FNV in het gelijk. Peter Ansems, bestuurder van de sector Bouwen en Wonen, reageert daar verheugd op. ‘In deze beslissing is onze belangrijkste eis toegewezen: de doorbetaling van de verhogingen en eenmalige uitkeringen op grond van artikel 21 van de cao. Dat is geweldig nieuws. Het jarenlange geduld en de standvastigheid van onze leden is beloond!’

BELANGRIJK PRECEDENT

Het lijkt erop dat dit vonnis een belangrijk precedent schept. Volgens het hof zijn de cao-verhogingen en eenmalige uitkeringen die jarenlang zijn ontvangen door de medewerkers als een arbeidsvoorwaarde aan te merken. PontMeyer mocht die niet eenzijdig wijzigen. Het beroep van het concern op de slechte bedrijfseconomische omstandigheden als gevolg van de economische crisis werd door het hof terzijde geschoven. Volgens het hof was het bedrag dat met de afschaffing van cao-verhogingen werd bespaard, mede gelet op de verhoging van het salaris van de directieleden in dezelfde periode, financieel niet van wezenlijke betekenis voor de onderneming.

AANMERKELIJK BEDRAG

De uitspraak betekent dat PontMeyer aan de medewerkers die niet akkoord zijn gegaan met de door het bedrijf aangeboden afkoopregeling, met terugwerkende kracht vanaf 2012 de cao-verhogingen alsnog moet betalen. Daarbovenop moet PontMeyer een wettelijke verhoging van 15 procent en rente betalen.

Deel deze pagina