VOORWOORD

DE MACHT VAN HET GETAL

In het vorige nummer van FNV Magazine heeft Toon Wennekers zich voorgesteld als nieuw sectorhoofd Bouwen & Wonen. Hij gaat in dit voorwoord in op actuele zaken in onze sectoren.

Als ik mijn blik richt op de nabije toekomst, zie ik dat we aan het begin staan van een enorme verandering. Ik denk aan de op handen zijnde energietransitie waaraan de bouw een belangrijke bijdrage moet leveren. Dat heeft consequenties voor het werk van veel collega’s. Daar zullen we de komende tijd heel alert op moeten zijn.

Want wat betekent het voor de verschillende vakmensen, voor alle bouwprocessen? Denk aan de fabrieken die complete woningen bouwen aan de lopende band maar ook aan de oprukkende hout-modulebouw. In de cao’s gaan we afspraken maken om de arbeidsvoorwaarden tijdens dat veranderingsproces te borgen. Om dat met succes te kunnen doen, hebben we meer leden nodig. Ik roep iedereen op daar zijn steentje aan bij te dragen.

Ondertussen kampen we in onze sector met een gigantisch personeelstekort en daar weten sommige werkgevers wel raad mee. Onlangs zijn we weer opgeschrikt door een controle op een bouwplaats waar bouwvakkers van buiten de Europese Unie illegaal te werk gesteld zijn tegen hele beroerde arbeidsvoorwaarden en dus een beroerd loon. Dat is voor alle werknemers in de sector een bedreiging. Daarom proberen we daar een halt aan toe te roepen.

Met cao-afspraken, door opdrachtgevers daarvoor medeverantwoordelijk te maken en door publiciteit. Want wij willen geen concurrentie op loon. Iedereen die hetzelfde werk doet, verdient dezelfde beloning. Werknemers moeten niet ongewild elkaars concurrent worden en horen gewoon volgens de cao te worden betaald.

Over cao’s gesproken. Het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao Interieurbouw en Meubelindustrie ligt voor stemming bij de leden. Er is een mooie loonsverhoging voor 2022 afgesproken van 3 procent en voor 2023 van 3,25 procent. Maar ook een nieuw loongebouw waarbij ervaring het belangrijkste criterium is.

Ook de cao Schilders is onlangs afgesloten. Er is overeenstemming over een loonsverhoging van 2,75 procent per 1 januari 2022 en voor de jaren daarna automatische prijscompensatie. Dat is in het kader van de alsmaar oplopende inflatie een belangrijke afspraak. Want het kan niet zo zijn dat jullie volgend jaar voor hetzelfde loon minder kunnen kopen. De werkgevers proberen loonstijgingen nu al te temperen, ondanks het feit dat het voor de meeste sectoren een heel goed jaar is geweest. Het is dus aan ons allemaal om voldoende doorzettingsmacht te organiseren, zodat we aan alle onderhandelingstafels een echte vuist kunnen maken. Laten we daarom inzetten op het werven van meer leden, zodat we de macht van het getal kunnen omzetten in goede arbeidsvoorwaarden.

Toon Wennekers Sectorhoofd Bouwen & Wonen

Deel deze pagina